This project is read-only.
 • Metoda : BreakItemRoleInheritance.
 • Scenariusz: Przerwanie dziedziczenia uprawnień dla edytowanego elementu z zachowaniem uprawnień.

public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
{
  base.ItemUpdated(properties);
  RoleAssignment.BreakItemRoleInheritance(properties.Web, properties.ListItem, true);
}
 • Metoda : RemoveAllRoles.
 • Scenariusz: Usuń wszystkie uprawnień dla edytowanego elementu.

public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
{
  base.ItemUpdated(properties);
  RoleAssignment.RemoveAllRoles(properties.ListItem);
}

Last edited Apr 26, 2010 at 9:40 AM by Nidhogg, version 1

Comments

No comments yet.