This project is read-only.

Opis Metod.

  1. BreakItemRoleInheritance,
  2. RemoveAllRoles

1) BreakItemRoleInheritance

/// <summary>
/// Przerywa dziedziczenie uprawnień danego elementu.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować dotychczasowe uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void BreakItemRoleInheritance(SPWeb web, SPListItem item, bool zachowajUprawnienia)

2) RemoveAllRoles

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role dla użytkowników innych niż Konto Systemowe.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
public static void RemoveAllRoles(SPListItem item)

Last edited Apr 26, 2010 at 9:43 AM by Nidhogg, version 1

Comments

No comments yet.