This project is read-only.
 • Metoda : AddRoleForGroup.
 • Scenariusz: Ustawienie uprawnień czytania (nazwa roli "Czytanie") dla grupy : "Testowa Grupa" z zachowaniem uprawnień listy dla dodanego elementu listy.

/// <summary>
/// An item was added.
/// </summary>
public override void ItemAdded(SPItemEventProperties properties)
{
  base.ItemAdded(properties);
  RoleAssignment.AddRoleForGroup(properties.Web, properties.ListItem, properties.Web.RoleDefinitions["Czytanie"], properties.Web.SiteGroups["Testowa Grupa"], true);
}
 • Metoda : RemoveAllRolesForGroup.
 • Scenariusz: Usunięcie wszystkich uprawnień dla grupy : "Testowa Grupa" z edytowanego elementu listy.

/// <summary>
/// An item was Updated.
/// </summary>
public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
{
  base.ItemUpdated(properties);
  if (!properties.ListItem.HasUniqueRoleAssignments)
  {
    RoleAssignment.BreakItemRoleInheritance(properties.Web, properties.ListItem, true);
  }
  RoleAssignment.RemoveAllRolesForGroup(properties.ListItem, properties.Web.SiteGroups["Testowa Grupa"]);
}
 • Metoda : RemoveRoleForGroup.
 • Scenariusz: Usunięcie uprawnienia czytania (nazwa roli "Czytanie") dla grupy : "Testowa Grupa" z edytowanego elementu listy.

/// <summary>
/// An item was Updated.
/// </summary>
public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
{
  base.ItemUpdated(properties);
  if (!properties.ListItem.HasUniqueRoleAssignments)
  {
    RoleAssignment.BreakItemRoleInheritance(properties.Web, properties.ListItem, true);
  }
  RoleAssignment.RemoveRoleForGroup(properties.ListItem, properties.Web.RoleDefinitions["Czytanie"], properties.Web.SiteGroups["Testowa Grupa"]);
}

Last edited Apr 7, 2010 at 8:38 AM by Nidhogg, version 7

Comments

No comments yet.