This project is read-only.

Opis Metod.

  1. AddRoleForGroup
  2. RemoveAllRolesForGroup
  3. RemoveRoleForGroup

1) AddRoleForGroup

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPGroup> grupy, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroup grupa, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroupCollection grupy, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPGroup> grupy, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroupCollection grupy, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, której chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroup grupa, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupa Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPGroup> grupy)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroup grupa)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroupCollection grupy)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPGroup> grupy)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroupCollection grupy)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, której chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroup grupa)

2) RemoveAllRolesForGroup

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="grupy">Grupa Sharepoint, dla której chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForGroup(SPListItem item, List<SPGroup> grupy)

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="grupy">Grupa Sharepoint, dla której chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForGroup(SPListItem item, SPGroupCollection grupy)

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role grupy Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, dla której chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForGroup(SPListItem item, SPGroup grupa)

3) RemoveRoleForGroup

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPGroup> grupy)

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroupCollection grupy)

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, której chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPGroup grupa)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPGroup> grupy)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupom Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupy">Grupy Sharepoint, którym chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroupCollection grupy)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") grupie Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="grupa">Grupa Sharepoint, której chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForGroup(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPGroup grupa)

Last edited Apr 6, 2010 at 3:32 PM by Nidhogg, version 7

Comments

No comments yet.