This project is read-only.

Opis Metod.

  1. AddRoleForUser
  2. RemoveAllRolesForUser
  3. RemoveRoleForUser

1) AddRoleForUser

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPUser> users, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUserCollection users, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUser user, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPUser> users, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUserCollection users, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUser user, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUserCollection users)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, któremu chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPUser> users)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUser user)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPUser> users)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUserCollection users)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu. Można używać tylko dla elementów z przerwanym dziedziczeniem uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUser user)

2) RemoveAllRolesForUser

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role użytkownika Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, dla których chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForUser(SPListItem item, List<SPUser> users)

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role użytkownika Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, dla których chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForUser(SPListItem item, SPUserCollection users)

/// <summary>
/// Usuwa wszystkie role użytkownika Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, dla którego chcesz usunąć wszystkie role.</param>
public static void RemoveAllRolesForUser(SPListItem item, SPUser user)

3) RemoveRoleForUser

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, List< SPRoleDefinition> role, List<SPUser> users)

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUserCollection users)

/// <summary>
/// Usuwa role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz usunąć role.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPUser user)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPUser> users)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="users">Użytkownicy Sharepoint, którym chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUserCollection users)

/// <summary>
/// Usuwa rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikowi Sharepoint dla podanego elementu.
/// </summary>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz usunąć.</param>
/// <param name="user">Użytkownik Sharepoint, któremu chcesz usunąć rolę.</param>
public static void RemoveRoleForUser(SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPUser user)

Last edited Apr 7, 2010 at 9:02 AM by Nidhogg, version 1

Comments

No comments yet.