This project is read-only.

Opis Metod.

  1. AddRoleForUserValue

1) AddRoleForUserValue

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPFieldUserValue> userValues, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPFieldUserValue> userValues)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPFieldUserValue> userValues, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPFieldUserValue> userValues)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValueCollection userValues, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValueCollection userValues, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać role.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValueCollection userValues)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownicy/Grupy Sharepoint, którym chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValueCollection userValues)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownik/Grupa Sharepoint, któremu chcesz dodać role.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValue userValue, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownik/Grupa Sharepoint, któremu chcesz dodać rolę.</param>
/// <param name="zachowajUprawnienia">Określa, czy należy zachować poprzednie uprawnienia przy przerwaniu dziedziczenia, czy należy je usunąć.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValue userValue, bool zachowajUprawnienia)

/// <summary>
/// Dodaje role (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="role">Role, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownik/Grupa Sharepoint, któremu chcesz dodać role.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValue userValue)

/// <summary>
/// Dodaje rolę (np. "Czytanie", "Pełna Kontrola") użytkownikom Sharepoint dla podanego elementu. Dokonuje przerwania dziedziczenia uprawnień.
/// </summary>
/// <param name="web">Web zawierający element listy.</param>
/// <param name="item">Element listy, którego uprawnienia chcesz edytować.</param>
/// <param name="rola">Rola, którą chcesz dodać.</param>
/// <param name="userValue">Użytkownik/Grupa Sharepoint, któremu chcesz dodać rolę.</param>
public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValue userValue)

Last edited Apr 7, 2010 at 2:38 PM by Nidhogg, version 1

Comments

No comments yet.