Przykłady użycia i opis metod


Przykłady użycia Metod.

Opis Metod.

Spis Metod.


public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPFieldUserValue> userValues, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, List<SPFieldUserValue> userValues)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPFieldUserValue> userValues, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, List<SPFieldUserValue> userValues)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValueCollection userValues, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValueCollection userValues, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValueCollection userValues)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValueCollection userValues)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValue userValue, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValue userValue, bool zachowajUprawnienia)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, List<SPRoleDefinition> role, SPFieldUserValue userValue)
 • public static void AddRoleForUserValue(SPWeb web, SPListItem item, SPRoleDefinition rola, SPFieldUserValue userValue)

Last edited Apr 7, 2010 at 2:26 PM by Nidhogg, version 2

Comments

No comments yet.