This project is read-only.
Biblioteka służy do zarządzania uprawnieniami (rolami) dla danego elementu na liście.

W całej bibliotece można wyróżnić 4 grupy metod:
  1. Zarządzanie uprawnieniami podając SPGroup.
  2. Zarządzanie uprawnieniami podając SPUser.
  3. Zarządzanie uprawnieniami podając SPUserValue.
  4. Metody inne.

Last edited Apr 7, 2010 at 8:28 AM by Nidhogg, version 4

Comments

No comments yet.